Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Računovodstvene usluge nisu samo prosto vođenje poslovnih knjiga. Zadatak računovodstva je da Vam predoči tačno Vašu finansijsku situaciju i da Vas informiše kako da postignemo zacrtane odnosno planirane ciljeve, da bi napredovali u uvek promenljivom poslovnom okruženju. Knjigovodstvo predstavlja sistematično evidentiranje svih finansijkih promena i transakcija, koje se odnose na poslovanje. Te promene se odnose na prodaju i kupovinu roba/usluga, prihode i rashode koje firma pravi; odnosno na promene visine i/ili strukture imovine i kapitala. Knjigovodstvo podrazumeva i sumiranje, analiziranje i izveštavanje o proknjiženim promenama, prema državnim i poreskim organima.

Usluge naše agencije za računovodstvo obuhvataju:

Izradu finansijskih izveštaja
Obračun zarada
Prijavu i odjavu zaposlenih
Vođenje glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija (analitika kupaca i dobavljača)
Izrada kalkulacija robe
Evidentiranje promena u magacinskom i robnom poslovanju
Izrada godišnjeg računa preduzeća (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj)
Sastavljanje poreskog bilansa
Poreske prijave poreza na dobit
Pojedinačne poreske prijave
Analiza poslovanja i obračun rezultata po zahtevu klijenta
Upozoravanje na računovodstvene nepravilnosti

Agencija po principu dvojnog knjigovodstva vodi dnevnik i glavnu knjigu u skladu sa Zakonom o računovodstvu kao i potrebne pomoćne evidencije, praćenje i evidentiranje prihoda, kao i praćenje i evidentiranje:

Troškova repromaterijala
Troškova tekućeg i investiconog održavanja
Troškova koji se odnose na usluge drugih
Trošak amortizacije, evidencija imovine i opreme
Trošak sitnog inventara, rezervnih delova
Troškove goriva, maziva i sve ostale vrste troškova
Izrada VP i MP kalkulacija, DPU-a, RPL-ova
Praćenje zaliha robe, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda